Aparativne vrećice za sterilizaciju

2109

Sterilne vrečice za pakiranje alata.Alat ostaje sterilan do 6 mjeseci nakon pakiranja i sterilizacije. Zatvaranje vrečica u aparatu za varenje vrečica i sterilizaciji u autoclavu.Širina 10x200 cm.

Vrečice za sterilizaciju su različite zavisno od načina sterilizacije koja se obavlja u autoclavu ili suhoj sterilizaciji.

KATALOG:Cijena: 385,00 kn

Fotografije

autoclav.vrećice.2109