Poticaji HZZ u 2023

Poticaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

S krajem Rujna završava mogućnost predaje novih zahtjeva i poticaje za samozapošljavanje putem poticaja HZZ.Novi poticaji nastavljaju se i u 2024 godini,a informacije o tome naći ćete na našim web stranicama i stranici HZZ-a.

Potpore za samozapošljavanje i u 2023 godini:

Za 2023 završavaju s krajem Rujna kako bi se zahtjevi za 2023 obradili do kraja godine.Poticaji za 2024 godinu i visine potpore biti će objavljeni u Siječnju 2024 godine.

Vrijednovati će se novo bodovanje i prag koji morate ostvariti za pozitivnu odluku u 2024 do tada čekajte i u svoje ime ne otvarajte tvrtku ili obrt,jer u suprotnom nećete moći aplicirati za poticaj hzz.

 

 

Fotografije

novi strat-poticaj HZZ