Vrste sterilizatora i oni koji to nisu

Kako mnogi nisu upoznati s pojmom dezifekcija i sterilizacija,te čemu koja služi i kada se koja primjenjuje, donosimo nekoliko savjeta za uštedu vremena,novca pa i mogućih sankcija za salone koji ih krivo primjenjuju ili nemaju odgovarajuće propisane aparate.

Svakako provjerite da li je sterilizator kojeg tako nazivaju namjenjen u svrhu određene djelatnosti,jer postoje više vrsta koje to nisu,a nazivaju ih sterilizatorom :

-          Sterilizatori odjeće,obuće ili ručnika čija temperatura ide do max.60 stupnjeva i takve uređaje ne možemo koristiti za sterilizaciju alata koji je u doticaju sa krvi,bakterijama i mikroorganizmima. 

-          Razni ultrazvučni uređaji koji su zapravo namjenjeni čišćenju ili dezinfekciji ne spadaju u definiciju sterilizacije.

-          UV uređaji koji se koriste za sterilizaciju frizerskog pribora (četke i češljevi).

-          Razne posude u koje se stavlja dezinficijens,te se u njega odlaže alat.

-          Tzv. sterilizatori srebrom koji nisu namjenjeni uništavanju bakterija i virusa.  

Sterilizacija je postupak ili proces kojim se uništavaju sve vrste i svi oblici mikroorganizama, uključujući i bakterijske.Dakle sterilno znači lišeno svake kategorije života.                                                 Također ova definicija sterilizacije istće razliku između sterilizacije i dezinfekcije,jer se dezinfekcijom uništavaju, ili uklanjaju vegetativni oblici mikroorganizama, ali ne bakterije i virusi.

Sterilizacija suhim vrućim zrakom od 180 stupnjeva                                                                     Najčešća je metoda u pedikuri i kozmetici.Zrak se u sterilizatoru zagrijava električnom strujom do max.200 stupnjeva,a termostat osigurava određeno vrijeme održavanja postignute temperature.

Propisano minimalno trajanje sterilizacije vrućim zrakom:

Vrijeme suhe sterilizacije vručim zrakom također ovisi o tome da li se alat stavlja u higijenske vrećice za sterilizaciju,odlaže li se na aluminijski tablet ili u zatvorenu posudu.

TEMPERATURA

VRIJEME STERILIZACIJE

180

30 MIN

170

60 MIN

Autoklav                                                                                                                                        U autoklav sterilizatorima alat se sterilizira pomoću tlaka i vruće pare na 135 stupnjeva ,no cjenovno su osjetno skuplji u odnosu na druge,ali su najučinkovitiji.Najčešće ga koriste u medicinskim ustanovama ,te u kvalitetnijim salonima zbog kvalitetne i brze sterilizacije od svega 3 minute.

Klikom na sliku dolje pogledajte uređaje koje smo naveli u tekstu !

Fotografije

Steril-UVsterilizator-instrumentariavento 75TUZV-čistać-baehrtau-sterilizatorgrijač-rucnika