Sve o naruđbi i vrstama B/S špangi

NAPUTAK ZA NARUČIVANJE: ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALCE-PEDIKERE I KOZMETIČARE:

Najčešće B/S špange su classic.One su baza za ostale špange koje se razlikuju samo u načinu postavljanja no u osnovi su uvijek klasične špange.

Klasične špangice koje se postavljaju metalnim aplikatorom od sredine prema krajevima.Pakirane su po 10 komada jedne brojčane jedinice:16,18,20,22,24.

Špange mogu naručivati samo profesionalci kao starter set koji je dobar za početnike ,jer sadrži : 


kompletDVD video ,ljepilo,odmaščivač,metalni aplikator ,4 x 10 špangi 16,18,20,22 u praktičnom kolutu i 5 špangi za vježbu,te praktičnu kutiju za rad.

Također špange se mogu naručivati po brojevima,koje vam nedostaju i koji se najčešće koriste kao što su 20 ili neki dugi od brojeva,te ljepilo.Ljepilo ima trajnost do 9 mjeseci,te valja voditi računa o tomu ,ali i načinu čuvanja od topline i zatvaranju.

Mogu se naručivati i pojedinačno - Classic špangice po brojevima pakirane su po 10 komada u jednom pakungu.

18  , 20 , 2224

Magnetni aplikatori pakirani su po tri .Svaka strana je jedna veličina16/18,20/22,22/24.

Ljepilo je 5 grama,trajnost 9 mjeseci.                          

Ispravljanje uraslog nokta B/S špangom.

Ispravljanje i liječenje uraslog nokta B/S špangom ponekad je dugotrajan no učinkovit proces,zavisno od veličine i stanja urastanja.Ne možemo u 30 dana izliječiti nešto što je zanemarivano ili se dešava godinama,no odmah nakon postavljanja provodi olakšanje i otklanjanje boli .Svakim sljedečim dolaskom i postavljanjem nove špange, koja na noktu stoji 30 dana,te se mijenja novom, provodi se novo izvlačenje i smanjenje uraštanja, do potpunog izlječenja.

Za upite i naruđbu ,te edukaciju slobodno nas kontaktirajte putem  e-maila dimitto@dimitto.hr ili telefona 01/7774746.

 špange na djelu španga na djelu.

Fotografije

BS slike