Edukacija,otvaranje salona i poticaji HZZ

OTVARANJE OBRTA I SALONA

Što je potrebno i koje su novosti kod otvaranja obrta i vlastitog salona?                        

Sjedište salona ili obrta može biti mjesto u kojem se nalazi poslovni prostor. Kako za obavljanje obrta i salona nije potreban poslovni prostor, sjedište i obavljanje djelatnosti može biti adresa stana.

Minimalni tehnički uvjeti i bilo kakve druge suglasnosti više nisu potrebni. 

Odmah po otvaranju obrta možete započeti s radom.Ukoliko prijavite trgovačko posredovanje možete i trgovati raznim proizvodima.Još je jedna pogodnost bitna za samostalne djelatnosti ,a to je da se povećao prag upisa u registar PDV-a s na 300.000,00 kn.Što praktično znači da niste obveznik PDV-a ukoliko ne pređete dozvoljeni prag.

Što je potrebno od dokumentacije za otvaranje obrta? 

Fotokopija osobne iskaznice,sanitarna knjižica,diploma ili dokaz osposobljavanja,dokaz o najmu ili vlasništvu poslovnog prostora ili dozvola vlasnika stana ukoliko se djelatnost obavlja u stambenom prostoru.,dokaz o uplati za obrtnicu i pristojbe.

Koliki su troškovi za otvaranje obrta i vlastitog salona? Cijena obrtnice je 200 kn, pristojbe 200 kn i biljezi: 70 kn.

Komu se moram obratiti za otvaranje obrta? Osoba koja želi obavljati obrt i otvoriti vlastiti salon mora se prijaviti na upis u obrtni registar nadležnom županijskom uredu i njegovim ispostavama,tj u uredu za gospodarstvo.

Koju edukaciju moram završiti?

Ukoliko želite otvoriti salon samo za njegu ruku i noktiju i otvoriti obrt dovoljno je završiti tečaj UV Gel u kojemu ćete naučiti sve potrebno i uz malo naknadne prakse možete krenuti u otvorenje vlastititog salona.Mislite li raditi više od njege ruku i ugradnje noktiju kao što je pedikura ili kozmetika ,tada radije otvorite salon na tvrtku,gdje možete vrlo jednostavno i povoljno uz temeljni kapital od 10,00 kn i troškove Hitro.hr i bilježnika otvoriti jednostavni d.o.o.

Mogu li otvoriti vlastiti salon na tvrtku ili J d.o.o

Kao mogućnost rada s više djelatnosti svakako je opcija otvaranja d.o.o ili j.d.o.o.U tom slučaju otvara se salon gdje je on poslovnica tvrtke.Tvrtka se može baviti i drugim djelatnostima za koje se registrira po nacionalnoj  klasifikaciji djelatnosti(NKD) koja se upisuju kod otvaranja tvrtke.Tvrtka i salon također mogu biti u stanu ili poslovnom prostoru i nisu potrebni minimalni tehnički uslovi osim za trgovinu na malo.Naš kompletan tečaj za otvaranje tvrtke i vlastitog salona upravo je namjenjen u tu svrhu.

Poticaji HZZ - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ukoliko želite promjeniti struku,mada niste po profesiji kozmetičar ili pediker dovoljno je završiti našu edukaciju,prijaviti se kao nezaposlena osobaan na jedan dan u HZZ i imate pravo na bespovratni poticaj za otvaranje vlastite tvrtke u sklopu kojeg će djelovati vaš budući salon.

HZZ potpore i u 2023-24 godini

Potpore za samozapošljavanje i u 23,te nadalje u 2024 godini: 

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Cilj mjere

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine potpora

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 • Skupina - do 120.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina - do 80.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (J) Informacije i komunikacije
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Podnositelji potpora koji ne mogu ostvariti potpore:

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju.
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili zaposleni u poslovnom subjektu kojeg žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kao i osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositeljima zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore1.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji2 namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.
 • Iznosi će se promijeniti u 2024 godini pa nadalje.
 • Više o poticajima na web stranicama Hrvatskog Zavoda za Zapošljavanje.

Fotografije

Velvet hands - Pflegezena i licepedikura