DLIJETO ( štem ) Baehr

30173

Štem - dlijeto

● Dlijeto s kanalom 1,0.Koristi se za tretiranje kurjeg oka i kanala nokta.

● Inox materijal u potpunosti se može dezinficirati i sterilizirati.14 cm,Baehr.

Samo za profesionalce.

KATALOG:Cijena:105,00 kn

Fotografije

dlijeto