Kozmetička stolica ORGANIC +

1022AB2

Kozmetička stolica sedlo ORGANIC + s naslonom.Podizanje hidrauličnom pumpom 62/78cm.

KATALOG:Cijena; 1.250,00 kn

Fotografije

organic-plusorganic_1022ab2_greenorganic_1022ab2_black