Posuda infektivnog otpada

1002

Vlasnici kozmetičkih i pedikerskih salona dužni su imati u svom prostoru posudu za infektivni otpad,te sklopiti ugovor sa tvrtkom koja se bavi prikupljanjem istog.U ovu posudu tvrtke BAEHR odlaže se sav infektivni otpad koji se kasnije zbrinjava na propisani način.

 

KATALOG:Cijena: 35,00 kn

Fotografije

posuda otpada