Objavljeni poticaji grada Zagreba 10.06.19

10.06.2019. 13:15

Poticaje i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na stranicama Grada Zagreba

Trajanje poticaja mjesec dana od objave.Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s 10. srpnja 2019. godine.

Arhiva vijesti